Program ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów OIL w Szczecinie

O programie

logo firmy PZU
Logo okręgowej izby lekarskiej Szczecin

Program został przygotowany przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Szczecinie (dalej zwaną: OIL w Szczecinie). Może do niego przystąpić każdy lekarz i dentysta, który jest członkiem OIL w Szczecinie.

Warunkiem dołączenia do Programu jest wypełnienie deklaracji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Należy podać adres mailowy oraz nr Prawa Wykonywania Zawodu.

Organizatorem Programu dla podmiotów leczniczych jest OIL w Szczecinie, który zapewnia bezpłatne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i Ochrony Prawnej w zakresie podstawowym dla lekarzy i dentystów.

 Regulamin przystąpienia do programu

grupa lekarzy w budynku okręgowa izba lekarska w warszawie

Dla kogo jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

W ramach Programu medycy i dentyści, członkowie OIL w Szczecinie, w zależności od formy wykonywania pracy, mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową w zakresie narzuconych przepisów lub nadprogramowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Lekarze i dentyści zobligowani do zawarcia umowy obowiązkowej polisy

Zobowiązani są przede wszystkim lekarze i dentyści, którzy prowadzą prywatne praktyki lekarskie.

Warunki tego ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U 2019, poz. 866).


Przystępuję do umowy dotyczącej koniecznego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz polisy ochrony prawnej, podlegam pod ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego indywidualną praktykę lekarską.

Lekarze i lekarze dentyści niezobowiązani do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Przede wszystkim lekarze i dentyści zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innych umów w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

Warunki tego ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia OC lekarzy ustalone uchwałą Nr UZ/427/2016 Zarządu PZU SA z dnia 24 października 2016 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Zarządu PZU SA wraz z postanowieniami odmiennymi.


Przystępuję do umowy dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia ochrony prawnej, nie podlegam pod ubezpieczenie obligatoryjne odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego indywidualną praktykę lekarską.

Ubezpieczenie: jak przystąpić?

1

Zarejestruj swój email

2

Odbierz na mailu link do wniosku

3

Wejdź na stronę i wypełnij wniosek

4

Odbierz certyfikat przystąpienia

Do programu można również przystąpić:

osobiście u przedstawiciela PZU SA w Szczecinie w siedzibie OIL w Szczecinie przy ul. Wieniawskiego 23 – (Pn., Czw. w godz. 8:00 – 16:00, Wt., Śr., Pt. 7:30 – 15:30).

poprzez wysłanie skanu deklaracji na adres e-mail
biuro@ins-med.pl

Pliki do pobrania:

formularz deklaracji

Formularz deklaracji do wypełnienia w PDF.

pozostałe dokumenty

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 • Informacja ADO
 • Karta produktu

Przystąp do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej

Wypełnij poniższy formularz i odbierz na mailu Twój link do wniosku przystąpienia do polisy.

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe.

Oferta Powszechnego Zakłady Ubezpieczeń pakietów dodatkowych

zawieranych i opłacanych indywidualnie przez lekarza/ lekarza dentystę.

Nieobowiązkowe pakiety dla lekarzy i dentysty

 • atrakcyjna cena – brak zwyżki składki z tytułu pracy w szpitalu lub na SOR
 • składka uzależniona od wykonywanej specjalizacji
 • możliwość wybory sumy gwarancyjnej aż do 6 000 000 zł
 • ochrona dla szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta
 • obejmuje szkody powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej

Ubezpieczenie NNW z HIV/WZW

 • zdarzenia związane z agresją pacjenta objęte ochroną do wysokości pełnej sumy ubezpieczenia
 • zapewniony zwrot kosztów kuracji antyretrowirusowej wraz z niezbędnymi badaniami
 • dodatkowo objęte świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci
 • zapewnione świadczenie za leczenie uciążliwe

Ubezpieczenie ochrony prawnej

 • bezkosztowa obsługa szkód – możliwość wyboru adwokata z listy adwokatów współpracujących z PZU i specjalizujących się w sprawach medycznych
 • możliwość wyboru sumy ubezpieczenia 500.000 zł
 • objęte są spory z NFZ
 • możliwość uzyskania opinii prawnej również mailowo lub telefonicznie

Ubezpieczenie w razie utraty finansowania

 • minimum formalności, brak karencji
 • możliwość wyboru opcji płatności już za pierwszy dzień zwolnienia
 • objęte są wypadki związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka
 •  dodatkowo ochrona obejmuje całkowite trwałe inwalidztwo i śmierć