Fundacja Anioły lubią Żywioły

Jako spółka postanowiliśmy od samego początku naszej działalności wspierać inicjatywy związane z  promowaniem działań społecznych. Pierwszym takim działaniem jest wsparcie Fundacji „Anioły Lubią Żywioły”, założonej przez dr n. med. Marka Lickendorfa, neurochirurga dziecięcego, członka komisji sportu Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Nadrzędnym  celem  Fundacji jest promowanie i współtworzenie żeglarstwa jako formy rehabilitacji i rekonwalescencji dedykowanej dzieciom z całego Województwa Zachodniopomorskiego i spoza niego.

Motto Fundacji: „w wodzie wstać, z wiatrem pędzić, w portach świata pogawędzić” nabiera nowego wieloznacznego wymiaru integracji osób niepełnosprawnych – żeglowanie pod okiem trenera, angażowanie wszystkich zmysłów, przestrzenna forma ćwiczeń ma szansę po raz pierwszy się ziścić!

Fundacja uzyskała oficjalne poparcie Polskiego Związku Żeglarskiego i jego Prezesa Pana Tomasza Chamery, który wspiera wszelkimi siłami rozwój tej inicjatywy. Podjęte do tej pory przez fundację wysiłki przyczyniły się do stworzenia planów otwarcia pierwszej regatowej sekcji żeglarskiej osób z niepełnosprawnością w Centrum Żeglarskim w Szczecinie w roku 2019. Także Miasto Szczecin zaufało Fundacji i przyłączyło się do projektu. Potrzeby dzieci i młodzieży w rehabilitacji przez żeglarstwo wykraczają jednak daleko poza lokalne możliwości. Koszty są ogromne: zakup specjalistycznych łódek, wymaganego osprzętu, przebudowa bazy lokalowej.

Marzeniem dr Marka Lickendorfa jest pozyskanie dla Fundacji grona przyjaciół: ludzi i firm, tak aby wspólne działania prowadziły do rozwoju unikatowego w skali kraju projektu na rzecz dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

W imieniu swoim oraz Fundacji  „Anioły Lubią Żywioły” zapraszam również Państwa do uczestnictwa w tym pionierskim projekcie, do współtworzenia i rozwoju żeglarstwa rehabilitacyjno-regatowego. Zapraszam do wsparcia tej wspaniałej inicjatywy.

Prezes zarządu
Daniel Pietrus

Logo fundacji "anioły lubią żywioły"

Odwiedź profil Fundacji na Facebooku:

Podstawowe informacje o fundacji:
Fundator: Dr n. med.  Marek Lickendorf z rodziną
Organizacja non profit.
KRS 0000750221; NIP: 9552482697; Regon: 381449911
Numer konta : Bank Pekao SA : 40 1240 3826 1111 0010 8593 0516