O firmie

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się spółką specjalizującą się w tworzeniu i obsługiwaniu programów ubezpieczeniowych kierowanych do przedstawicieli grup zawodowych.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia pracowników naszej spółki w branży ubezpieczeniowej, przygotowujemy oferty gwarantujące maksymalną ochronę w związku z wykonywaniem przez Państwa zawodu lekarza i lekarza dentysty. Oferujemy specjalistyczne i dostosowane do specyfiki zawodu rozwiązania w zakresie obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (OC), jak również pozostałych ubezpieczeń: utraty dochodu, ochrony prawnej, ryzyka HIV/WZW oraz ubezpieczenia podmiotów leczniczych.

W zakresie ubezpieczeń medycznych współpracujemy i reprezentujemy lidera rynku w tym segmencie, jednocześnie największego ubezpieczyciela w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, PZU SA.

W celu zapewnienia Państwu wszechstronnej obsługi, za pośrednictwem INS Services Sp. z o.o. Sp. K., oferujemy również ubezpieczenia: majątkowe, komunikacyjne (OC, AC, GAP, assistance), podróżne i na życie.

Mając na względzie Państwa wygodę kładziemy nacisk na nowoczesne rozwiązania umożliwiające zawieranie umów ubezpieczenia przy minimum formalności w jak najkrótszym czasie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu ochrony ubezpieczeniowej i standardu obsługi.

Naszą główną misją jest zapewnienie Państwu bezpieczeństwa w związku z wykonywaniem zawodu, poprzez dostarczenie oferty zapewniającej maksymalny zakres ochrony ubezpieczeniowej, przy optymalnym poziomie składki.

Daniel Pietrus

Prezes Zarządu

Podstawowe informacje o spółce:
INS Services Sp. z o.o., ul. Różana 7, 72-003 Wołczkowo, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000754412, NIP 8513231068, Regon 381633141. Kapitał zakładowy w wysokości: 50.000 zł, opłacony w całości.

INS Services Sp. z o.o. jest agentem PZU SA (Umowa agencyjna nr 4007/4/A/2018).

Pełnomocnictwo PZU SA: pobierz