Program ochrony lekarzy oraz dentystów WIL

O programie

logo firmy PZU
logo WIL

Program został przygotowany przez PZU SA we współpracy z Wojskową Izbą Lekarską (dalej zwaną: WIL). Jest skierowany do lekarzy i dentystów, będących członkami WIL.

Przed przystąpieniem do programu należy wypełnić deklarację wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Wystarczy podanie adresu mailowego oraz nr Prawa Wykonywania Zawodu.

Organizatorem oraz płatnikiem składki ww. programu dla lekarzy członków WIL jest WIL.

Regulamin przystąpienia do programu

grupa lekarzy w budynku okręgowa izba lekarska w warszawie

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Ochroną w formie polisy (obowiązkowej lub dobrowolnej) w ramach programu mogą zostać objęci lekarze i lekarze dentyści, członkowie WIL. Niemniej jednak zależy to od ich formy wykonywania pracy.

Kto jest zobowiązany do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

Lekarze i dentyści, którzy prowadzą prywatne praktyki lekarskie, są zobligowani do zawarcia takiej umowy.

Wymagania i zasady reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r., które dotyczy przymusowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U 2019, poz. 866).


Przystępuję do umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, podlegam pod ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego indywidualną praktykę lekarską.

Lekarze i lekarze dentyści niezobowiązani do zawarcia umowy wymaganego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Do tej grupy zaliczają się lekarze i lekarze dentyści, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innych umów w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

Warunki omawianego ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia OC lekarzy ustalone uchwałą Nr UZ/427/2016 Zarządu PZU SA z dnia 24 października 2016r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Zarządu PZU SA wraz z postanowieniami odmiennymi.


Przystępuję do umowy nieobowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie podlegam pod ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nakazane przepisami odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego indywidualną praktykę lekarską.

Jak dołączyć do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

1

Zarejestruj swój email

2

Odbierz na mailu link do wniosku

3

Wejdź na stronę i wypełnij wniosek

4

Odbierz certyfikat przystąpienia

Do programu ubezpieczenia OC można również przystąpić poprzez:

osobiście u przedstawiciela PZU SA w Warszawie w siedzibie OIL w Warszawie przy ul. Puławskiej 18 – Biuro Obsługi Lekarza (Pn., Wt., Czw., Pt. w godz. 8:00 – 16:00, Śr. 8:00 – 18:00).

wysłanie wypełnionej i podpisanej deklaracji listem poleconym  na adres: ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa.

wysłanie skanu deklaracji na adres e-mail
biuro@ins-med.pl

złożenie deklaracji telefonicznie pod numerem telefonu
+48 22 494 36 50

Pliki do pobrania:

formularz deklaracji

Formularz deklaracji do wypełnienia w PDF.

pozostałe dokumenty

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 • Informacja ADO
 • Karta produktu

Dołącz do oferowanego ubezpieczenia

Po wypełnieniu poniższego formularzu, w Twojej skrzynce mailowej powinien znaleźć się link do wniosku o ubezpieczenie.

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe.

Pakiet ubezpieczeń uzupełniających

zawieranych indywidualnie przez lekarza/lekarza dentystę.

Nieobowiązkowa polisa dla lekarza i lekarza dentysty

 • atrakcyjna cena – brak zwyżki składki z tytułu pracy w szpitalu lub na SOR
 • składka uzależniona od wykonywanej specjalizacji
 • możliwość wybory sumy ubezpieczenia aż do 5 000 000 zł
 • ochrona dla szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta
 • obejmuje szkody powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej

Ubezpieczenie NNW z HIV/WZW

 • zdarzenia związane z agresją pacjenta objęte ochroną do wysokości pełnej sumy ubezpieczenia
 • zapewniony zwrot kosztów kuracji antyretrowirusowej wraz z niezbędnymi badaniami
 • dodatkowo objęte świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci
 • zapewnione świadczenie za leczenie uciążliwe

Ubezpieczenie ochrony prawnej

 • bezkosztowa obsługa szkód – możliwość wyboru adwokata z listy adwokatów współpracujących z PZU i specjalizujących się w sprawach medycznych
 • możliwość wyboru sumy ubezpieczenia 500.000 zł
 • objęte są spory z NFZ
 • możliwość uzyskania opinii prawnej również mailowo lub telefonicznie

Ubezpieczenie utraty dochodu

 • minimum formalności, brak karencji
 • możliwość wyboru opcji płatności już za pierwszy dzień zwolnienia
 • objęte są wypadki związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka
 •  dodatkowo ochrona obejmuje całkowite trwałe inwalidztwo i śmierć