Program ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów WIL

O programie

Program został przygotowany przez PZU SA we współpracy z Wojskową Izbą Lekarską (dalej zwaną: WIL). Do Programu może przystąpić każdy lekarz i lekarz dentysta, który jest członkiem WIL.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie deklaracji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Wystarczy podać adres mailowy oraz nr Prawa Wykonywania Zawodu.

Organizatorem Programu ubezpieczeniowego dla lekarzy członków WIL oraz płatnikiem składki jest WIL.

Regulamin przystąpienia do programu

Dla kogo jest ubezpieczenie OC

W ramach Programu lekarze i lekarze dentyści, członkowie WIL, w zależności od formy wykonywania pracy, mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Lekarze i lekarze dentyści zobowiązani do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC

Przede wszystkim lekarze i lekarze dentyści, którzy prowadzą prywatne praktyki lekarskie.

Warunki tego ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r.  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U 2019, poz. 866).


Przystępuję do umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, podlegam pod ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego indywidualną praktykę lekarską.

Lekarze i lekarze dentyści nie zobowiązani do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC

Przede wszystkim lekarze i lekarze dentyści zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innych umów w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

Warunki tego ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia OC lekarzy ustalone uchwałą Nr UZ/427/2016 Zarządu PZU SA z dnia 24 października 2016r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Zarządu PZU SA wraz z postanowieniami odmiennymi.


Przystępuję do umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie podlegam pod ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego indywidualną praktykę lekarską.

Ubezpieczenie OC: jak przystąpić?

1

Zarejestruj swój email

2

Odbierz na mailu link do wniosku

3

Wejdź na stronę i wypełnij wniosek

4

Odbierz certyfikat przystąpienia

Do programu ubezpieczenia OC można również przystąpić poprzez:

osobiście u przedstawiciela PZU SA w Warszawie w siedzibie OIL w Warszawie przy ul. Puławskiej 18 – Biuro Obsługi Lekarza (Pn, Wt, Czw, Pt w godz. 8:00 – 16:00, Śr 8:00 – 18:00).

wysłanie wypełnionej i podpisanej deklaracji listem poleconym  na adres: ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa.

wysłanie skanu deklaracji na adres e-mail
biuro@ins-med.pl

złożenie deklaracji telefonicznie pod numerem telefonu
+48 22 494 36 50

Pliki do pobrania:

formularz deklaracji

Formularz deklaracji do wypełnienia w PDF.

pozostałe dokumenty

  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia
  • Informacja ADO
  • Karta produktu

Przystąp do ubezpieczenia OC

Wypełnij poniższy formularz i odbierz na mailu Twój link do wniosku przystąpienia do ubezpieczenia.

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe.

Pakiet ubezpieczeń dobrowolnych

zawieranych indywidualnie przez lekarza/lekarza dentystę.

dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza

wyższe sumy ubezpieczenia

ubezpieczenie NNW

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ze świadczeniami dodatkowymi z tytułu ekspozycji ubezpieczonego na ryzyko HIV i WZW.

ubezpieczenie ochrony prawnej

związanych z wykonywaniem zawodu lekarza

ubezpieczenie utraty dochodu

z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa i ubezpieczenia utraty dochodu przez osobę wykonująca zawód lekarza