Program ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów OIL w Rzeszowie

O programie

logo firmy PZU
logoOIL

Program został przygotowany przez PZU SA we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Rzeszowie (dalej zwaną: OIL w Rzeszowie). Do Programu może przystąpić każdy lekarz i lekarz dentysta, który jest członkiem OIL w Rzeszowie.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie deklaracji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Wystarczy podać adres mailowy oraz nr Prawa Wykonywania Zawodu.

Organizatorem Programu ubezpieczeniowego dla lekarzy i lekarzy dentystów jest OIL w Rzeszowie. OIL w Rzeszowie zapewnia bezpłatne ubezpieczenie OC wraz z ubezpieczeniem Ochrony Prawnej oraz zwrotem kosztów nieprawidłowej refundacji leku.

 Regulamin przystąpienia do programu

grupa lekarzy w budynku okręgowa izba lekarska w warszawie

Dla kogo jest ubezpieczenie OC

W ramach Programu lekarze i lekarze dentyści, członkowie OIL w Rzeszowie, w zależności od formy wykonywania pracy, mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Lekarze i lekarze dentyści zobowiązani do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC

Przede wszystkim lekarze i lekarze dentyści, którzy prowadzą prywatne praktyki lekarskie.

Warunki tego ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r.  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U 2019, poz. 866).


Przystępuję do umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia ochrony prawnej, podlegam pod ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego indywidualną praktykę lekarską.

Lekarze i lekarze dentyści nie zobowiązani do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC

Przede wszystkim lekarze i lekarze dentyści zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innych umów w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

Warunki tego ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia OC lekarzy ustalone uchwałą Nr UZ/427/2016 Zarządu PZU SA z dnia 24 października 2016r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Zarządu PZU SA wraz z postanowieniami odmiennymi.


Przystępuję do umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia ochrony prawnej, nie podlegam pod ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego indywidualną praktykę lekarską.

Ubezpieczenie OC: jak przystąpić?

1

Zarejestruj swój email

2

Odbierz na mailu link do wniosku

3

Wejdź na stronę i wypełnij wniosek

4

Odbierz certyfikat przystąpienia

Do programu ubezpieczenia OC można również przystąpić poprzez:

wysłanie skanu deklaracji na adres e-mail
biuro@ins-med.pl

złożenie deklaracji telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 494 36 50

Pliki do pobrania:

formularz deklaracji

Formularz deklaracji do wypełnienia w PDF.

pozostałe dokumenty

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 • Informacja ADO
 • Karta produktu

Przystąp do ubezpieczenia OC i ochrony prawnej

Wypełnij poniższy formularz i odbierz na mailu Twój link do wniosku przystąpienia do ubezpieczenia.

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe.

Sprawdź aktualny okres ubezpieczenia swojej polisy OC. W danym okresie ubezpieczenia Izba finansuje tylko jedną polisę OC:

 • Przykład nr 1 – Okres ubezpieczenia aktualnej polisy np.: 01.01.2023 do 31.12.2023r. – Wybierz okres ubezpieczenia od 01.01.2024 do 31.12.2024r.
 • Przykład nr 2 – Okres ubezpieczenia aktualnej polisy np.: 15.12.2022 do 14.12.2023r. – Wybierz okres ubezpieczenia od 01.12.2023 do 30.11.2024r.
 • Przykład nr 3 – Okres ubezpieczenia aktualnej polisy np.: 12.02.2023 do 11.02.2024r. – Wybierz okres ubezpieczenia od 01.02.2024 do 31.01.2025r.

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, tel. 22 494 36 50.

Oferta PZU SA ubezpieczeń dodatkowych

zawieranych i opłacanych indywidualnie przez lekarza/ lekarza dentystę.

OC dobrowolne dla lekarza i lekarza dentysty

 • atrakcyjna cena – brak zwyżki składki z tytułu pracy w szpitalu lub na SOR
 • składka uzależniona od wykonywanej specjalizacji
 • możliwość wybory sumy gwarancyjnej aż do 6 000 000 zł
 • ochrona dla szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta
 • obejmuje szkody powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej

Ubezpieczenie NNW z HIV/WZW

 • zdarzenia związane z agresją pacjenta objęte ochroną do wysokości pełnej sumy ubezpieczenia
 • zapewniony zwrot kosztów kuracji antyretrowirusowej wraz z niezbędnymi badaniami
 • dodatkowo objęte świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci
 • zapewnione świadczenie za leczenie uciążliwe

Ubezpieczenie ochrony prawnej

 • bezkosztowa obsługa szkód – możliwość wyboru adwokata z listy adwokatów współpracujących z PZU i specjalizujących się w sprawach medycznych
 • możliwość wyboru sumy ubezpieczenia 500.000 zł
 • objęte są spory z NFZ
 • możliwość uzyskania opinii prawnej również mailowo lub telefonicznie

Ubezpieczenie utraty dochodu

 • minimum formalności, brak karencji
 • możliwość wyboru opcji płatności już za pierwszy dzień zwolnienia
 • objęte są wypadki związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka
 •  dodatkowo ochrona obejmuje całkowite trwałe inwalidztwo i śmierć