Program ubezpieczenia specjalistów medycznych i dentystów LIL – Lubelska Izba Lekarska

O programie

logo firmy PZU
Logo lubelskiej izby lekarskiej więcej informacji

Program został przygotowany przez PZU SA we współpracy z Lubelską Izbą Lekarską (dalej zwaną: LIL). Do Programu może przystąpić każdy lekarz i lekarz dentysta, który jest członkiem LIL.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie deklaracji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Wystarczy podać adres mailowy, nr Prawa Wykonywania Zawodu oraz nr Księgi Rejestrowej (w przypadku ubezpieczenia OC obowiązkowego).

Organizatorem Programu ubezpieczeniowego dla lekarzy i lekarzy dentystów jest LIL. LIL w Lublinie zapewnia bezpłatne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniem Ochrony Prawnej w zakresie podstawowym dla lekarzy i lekarzy dentystów.

grupa lekarzy w budynku okręgowa izba lekarska w warszawie

Dla kogo jest oferowane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

W ramach Programu lekarze i lekarze dentyści, członkowie LIL, w zależności od formy wykonywania pracy, mogą zostać objęci obligatoryjną lub dobrowolną ochroną ubezpieczeniową.

Lekarze i lekarze dentyści zobowiązani do zawarcia umowy o koniecznym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Mowa głównie o lekarzach i dentystach, którzy prowadzą prywatne praktyki lekarskie.

Warunki tego ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby zajmującej się działalnością leczniczą (Dz. U 2019, poz. 866).


Przystępuję do umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia ochrony prawnej, podlegam pod ubezpieczenie nakazane przepisami odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego indywidualną praktykę lekarską.

Lekarze i lekarze dentyści niezobowiązani do zawarcia umowy przymusowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Przede wszystkim lekarze i lekarze dentyści zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innych umów w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

Warunki tego ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia OC lekarzy ustalone uchwałą Nr UZ/427/2016 Zarządu PZU SA z dnia 24 października 2016r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Zarządu PZU SA wraz z postanowieniami odmiennymi.


Przystępuję do umowy ochotniczego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia ochrony prawnej, nie podlegam pod ubezpieczenie obligatoryjne odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego indywidualną praktykę lekarską.

Jak przystąpić do oferowanego ubezpieczenia?

1

Zarejestruj swój email

2

Odbierz na mailu link do wniosku

3

Wejdź na stronę i wypełnij wniosek

4

Odbierz certyfikat przystąpienia

Do programu można również przystąpić poprzez:

wysłanie skanu deklaracji na adres e-mail
biuro@ins-med.pl

złożenie deklaracji telefonicznie pod numerem telefonu
+48 22 494 36 50

Pliki do pobrania:

formularz deklaracji

Formularz deklaracji do wypełnienia w PDF.

pozostałe dokumenty

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 • Informacja ADO
 • Karta produktu

Przystąp do ochrony odpowiedzialności cywilno-prawnej

Wypełnij poniższy formularz i odbierz na mailu Twój link do wniosku o ubezpieczenie.

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe.

Oferta PZU SA dotycząca ubezpieczeń ponadprogramowych

zawieranych i opłacanych indywidualnie przez lekarza/ lekarza dentystę.

Dodatkowa polisa dla lekarza i lekarza dentysty

 • atrakcyjna cena – brak zwyżki składki z tytułu pracy w szpitalu lub na SOR
 • składka uzależniona od wykonywanej specjalizacji
 • możliwość wybory sumy gwarancyjnej aż do 6 000 000 zł
 • ochrona dla szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta
 • obejmuje szkody powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej

Ubezpieczenie NNW z HIV/WZW

 • zdarzenia związane z agresją pacjenta objęte ochroną do wysokości pełnej sumy ubezpieczenia
 • zapewniony zwrot kosztów kuracji antyretrowirusowej wraz z niezbędnymi badaniami
 • dodatkowo objęte świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci
 • zapewnione świadczenie za leczenie uciążliwe

Ubezpieczenie ochrony prawnej

 • bezkosztowa obsługa szkód – możliwość wyboru adwokata z listy adwokatów współpracujących z PZU i specjalizujących się w sprawach medycznych
 • możliwość wyboru sumy ubezpieczenia 500.000 zł
 • objęte są spory z NFZ
 • możliwość uzyskania opinii prawnej również mailowo lub telefonicznie

Ubezpieczenie utraty dochodu

 • minimum formalności, brak karencji
 • możliwość wyboru opcji płatności już za pierwszy dzień zwolnienia
 • objęte są wypadki związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka
 •  dodatkowo ochrona obejmuje całkowite trwałe inwalidztwo i śmierć