Najczęstsze sytuacje, w których lekarze korzystają z ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej