Ubezpieczenie NNW PZU Edukacja

Dla kogo jest ubezpieczenie NNW PZU Edukacja

Ubezpieczamy:

 • dzieci od dnia narodzin, niezależnie od tego, czy są w żłobkach, przedszkolach czy klubach dziecięcych,
 • uczniów szkół podstawowych i średnich,
 • studentów do 25. roku życia.

Gdzie i kiedy działa ubezpieczenie NNW PZU Edukacja

Wszędzie – na całym świecie 24/7. Wypłacimy świadczenie niezależnie od tego, czy do zdarzenia dojdzie w domu, w szkole, na boisku, na obozie sportowym czy podczas wakacji za granicą.

Jak działa ubezpieczenie dla dzieci, młodzieży i studentów

Wypłacamy pieniądze w razie następstw nieprzewidzianych zdarzeń. Nasze ubezpieczenie obejmuje nie tylko następstwa popularnych złamań czy zwichnięć, ale także m.in. ukąszeń, pogryzień, oparzeń i wstrząśnienia mózgu.

Jeśli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki szkolnej, wypłacimy wyższe odszkodowanie niż w razie każdego innego wypadku – 1,5% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu.

Ponosimy odpowiedzialność również za wypadki komunikacyjne na wodzie i w powietrzu, a także za wypadki spowodowane uprawianiem sportów (rekreacyjnie, wyczynowo, zawodowo) – nawet tych wysokiego ryzyka.

Zwracamy koszty zakupu sprzętu ortopedycznego i odbudowy zębów stałych uszkodzonych podczas wypadku.

Pieniądze w monetach i banknotach

Po nieszczęśliwym wypadku nie trzeba szukać pomocy na własną rękę – na terenie Polski możemy zorganizować i opłacić m.in. konsultacje lekarskie czy domowe wizyty fizjoterapeuty i pielęgniarki.

Zapewniamy wsparcie również, gdy dziecko poważnie zachoruje na jedną z chorób objętych zakresem ubezpieczenia, m. in. cukrzycę typu 1, neuroboreliozę czy wściekliznę. Wypłacamy pieniądze także w razie wystąpienia pocovidowego zespołu PIMS-TS.

Zarówno po wypadku dziecka, jak i w ciężkiej chorobie możemy zorganizować dla niego i opłacić pomoc psychologiczną (do kwoty 2000 zł) oraz korepetycje (do kwoty 1200 zł).

Aby otrzymać świadczenia za drobne urazy (do 0,5% sumy ubezpieczenia), które wymagają jednorazowej interwencji lekarza, nie trzeba odbywać wizyty kontrolnej.

Przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW PZU Edukacja – dopasowaną do potrzeb wskazanych przez Ciebie jako najważniejsze.

Zakres ubezpieczeniaSuma ubezpieczenia
Opcja IOpcja IIOpcja III
Świadczenie podstawowe
Wypłacamy pieniądze w razie różnych sytuacji:

 • złamanie kości,
 • zwichnięcie stawów,
 • wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu,
 • oparzenie,
 • odmrożenie,
 • pogryzienie lub pokąsanie,
 • trwałe uszkodzenie ciała.
100.000 zł200.000 zł300.000 zł
Jeśli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki szkolnej, wypłacimy wyższe odszkodowanie niż w razie każdego innego wypadku – 1,5% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu.150.000 zł300.000 zł450.000 zł
Wypłacamy pieniądze w razie śmierci w następstwie:

 • obrażeń ciała powstałych wskutek napadu padaczki albo omdlenia
 • zawału serca,
 • krwotoku śródczaszkowego,
 • sepsy,
 • nieszczęśliwego wypadku.
100.000 zł200.000 zł300.000 zł
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki szkolnej.200.000 zł400.000 zł600.000 zł
Zwracamy koszty zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych do 25% sumy ubezpieczenia,do 50.000 złdo 50.000 złdo 75.000 zł
 • w tym zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych uszkodzonych podczas wypadku.
do 200 zł za każdy ząbdo 200 zł za każdy ząbdo 200 zł za każdy ząb
Zwracamy koszty przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością do 25% sumy ubezpieczenia.do 25.000 złdo 50.000 złdo 75.000 zł
Świadczenia dodatkowe
Poważne zachorowanie, m.in. na cukrzycę typu 1, neuroboreliozę czy wściekliznę oraz Pocovidowy Zespół PIMS-PT.10.000 zł20.000 zł30.000 zł
Wystąpienie sepsy.10.000 zł20.000 zł30.000 zł
Śmierć w wypadku komunikacyjnym.100.000 zł200.000 zł300.000 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.100.000 zł200.000 zł300.000 zł
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.do 10.000 złdo 20.000 złdo 30.000 zł
Zwrot kosztów dostosowania mieszkania.do 25.000 złdo 50.000 złdo 50.000 zł
Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwym wypadkiem – za każdy dzień pobytu.100 zł200 zł300 zł
Pobyt w szpitalu z powodu choroby, w tym Covid – za każdy dzień pobytu.100 zł200 zł300 zł
WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZA 1 DZIECKO DLA POSZCZEGÓLNYCH OPCJI (ZA ROK)80 zł160 zł240 zł

Teraz łatwo możesz ubezpieczyć swoje dziecko aby to zrobić, kliknij w poniższy link. Znajdziesz w nim informacje o ubezpieczeniu.

 • Jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie, uzupełnij dane na formularzu zgłoszenia.
 • Gdy opłacisz składkę, otrzymasz certyfikat/polisę ubezpieczenia.