Program ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów OIL w Warszawie

O programie

logo firmy PZU
logo OIL

Program został przygotowany przez PZU SA we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie (dalej zwaną: OIL w Warszawie). Do Programu może przystąpić każdy lekarz i lekarz dentysta, który jest członkiem OIL w Warszawie.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie deklaracji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Wystarczy podać adres mailowy oraz nr Prawa Wykonywania Zawodu.

Organizatorem Programu ubezpieczeniowego dla lekarzy członków OIL w Warszawie oraz płatnikiem składki jest OIL w Warszawie.

OIL w Warszawie zapewnia bezpłatne ubezpieczenie OC dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Zgodnie z umowa zawarta 6 maja 2019r. pomiędzy OIL w Warszawie a PZU SA jedynym przedstawicielem PZU SA upoważnionym do obsługi programu jest INS Services Sp. z o.o.

grupa lekarzy w budynku

Dla kogo jest ubezpieczenie OC

W ramach Programu lekarze i lekarze dentyści, członkowie OIL w Warszawie, w zależności od formy wykonywania pracy, mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Lekarze i lekarze dentyści zobowiązani do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC

Przede wszystkim lekarze i lekarze dentyści, którzy prowadzą prywatne praktyki lekarskie.

Warunki tego ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r.  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U 2019, poz. 866).


Przystępuję do umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, podlegam pod ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego indywidualną praktykę lekarską.

Lekarze i lekarze dentyści nie zobowiązani do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC

Przede wszystkim lekarze i lekarze dentyści zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innych umów w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

Warunki tego ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia OC lekarzy ustalone uchwałą Nr UZ/427/2016 Zarządu PZU SA z dnia 24 października 2016r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Zarządu PZU SA wraz z postanowieniami odmiennymi.


Przystępuję do umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie podlegam pod ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego indywidualną praktykę lekarską.

Ubezpieczenie OC: jak przystąpić?

1

Zarejestruj swój email

2

Odbierz na mailu link do wniosku

3

Wejdź na stronę i wypełnij wniosek

4

Odbierz certyfikat przystąpienia

Do programu ubezpieczenia OC można również przystąpić poprzez:

osobiście u przedstawiciela PZU SA w Warszawie w siedzibie OIL w Warszawie przy ul. Puławskiej 18 – Biuro Obsługi Lekarza (Pn, Wt, Czw, Pt w godz. 8:00 – 16:00, Śr 8:00 – 18:00).

wysłanie wypełnionej i podpisanej deklaracji listem poleconym  na adres: ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa.

wysłanie skanu deklaracji na adres e-mail
biuro@ins-med.pl

złożenie deklaracji telefonicznie pod numerem telefonu
+48 22 494 36 50

Pliki do pobrania:

formularz deklaracji

Formularz deklaracji do wypełnienia w PDF.

pozostałe dokumenty

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 • Informacja ADO
 • Karta produktu

Przystąp do ubezpieczenia OC

Wypełnij poniższy formularz i odbierz na mailu Twój link do wniosku przystąpienia do ubezpieczenia.

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe.

Pakiet ubezpieczeń dobrowolnych

zawieranych indywidualnie przez lekarza/lekarza dentystę.

OC dobrowolne dla lekarza i lekarza dentysty

 • atrakcyjna cena – brak zwyżki składki z tytułu pracy w szpitalu lub na SOR
 • składka uzależniona od wykonywanej specjalizacji
 • możliwość wybory sumy ubezpieczenia aż do 5 000 000 zł
 • ochrona dla szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta
 • obejmuje szkody powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej

Ubezpieczenie NNW z HIV/WZW

 • zdarzenia związane z agresją pacjenta objęte ochroną do wysokości pełnej sumy ubezpieczenia
 • zapewniony zwrot kosztów kuracji antyretrowirusowej wraz z niezbędnymi badaniami
 • dodatkowo objęte świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci
 • zapewnione świadczenie za leczenie uciążliwe

Ubezpieczenie ochrony prawnej

 • bezkosztowa obsługa szkód – możliwość wyboru adwokata z listy adwokatów współpracujących z PZU i specjalizujących się w sprawach medycznych
 • możliwość wyboru sumy ubezpieczenia 500.000 zł
 • objęte są spory z NFZ
 • możliwość uzyskania opinii prawnej również mailowo lub telefonicznie

Ubezpieczenie utraty dochodu

 • minimum formalności, brak karencji
 • możliwość wyboru opcji płatności już za pierwszy dzień zwolnienia
 • objęte są wypadki związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka
 •  dodatkowo ochrona obejmuje całkowite trwałe inwalidztwo i śmierć